Etiopien

 • Etiopien är en stat med ungefär 94 miljoner invånare på Afrikas horn i nordöstra Afrika.
 • Det officiella språket i Etiopien är amhariska.
 • Huvudstaden (och största staden) är Addis Abeba.
 • Valutan heter birr (ETB).
 • Etiopien är Afrikas tredje folkrikaste land efter Nigeria och Egypten
 • Är ett av två länder (tillsammans med Liberia) i Afrika som inte koloniserats.
 • Kaffe och durra är två viktiga grödor som produceras i landet.
 • Etiopien är en federal republik med president och premiärminister.
Mer fakta om Etiopien

Var ligger Etiopien?

Etiopien är beläget på Afrikas horn i nordöstra Afrika och angränsar till länder såsom Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan.

Allmänt om Etiopien

Etiopien är ett av de absolut största länderna i Afrika. Endast Nigeria är större rent befolkningsmässigt. Etiopien är dock världens största inlands nation med en befolkning på över 100 miljoner. De allra flesta bor dessutom fortfarande i relativt små städer eller byar. Huvudstaden är Addis Abeba och statsskicket är federal republik. Det officiella språket är Amhariska men det talas över 80 olika varianter av språket eller andra språk i de olika regionerna. Den största sysselsättningen i landet är jordbruk. Vi har även andra sidor med mer fakta om Etiopien.

Geografi och Miljö

Etiopien ligger nära den mest östra delen av Afrika, alltså väster om Somalia. Söder om Etiopien ligger Kenya och i norr gränsar man till Eritrea och Djibouti. Öster om Etiopien ligger Sudan och Sydsudan. Även om Etiopien är helt landlåst är geografin tämligen varierande då det finns både sjöar, öknar, floder och stora höjdskillnader i landet.

Kring mitten av landet finns det ett större bergskedja med platåer som delas av ”the Great Rift Valley”. Denna delar landet i två delar från nordöst till sydväst och omges av lågland och delvis ökenliknande områden. Uppdelningen gör att klimat och natur ser tämligen olika ut på de olika sidor av dalen och gör att Etiopien är ett spännande land med stor eko-variation. I stort kan Etiopiens land beskrivas som vulkaniskt och Rift-systemet är geologiskt aktivt och kan orsaka jordbävningar och vulkanutbrott. Österut i landet finns det en hel del öken samtidigt som det söderut är mer tropiskt med regnskog. Från Sjön Tana i norr mynnar den Blå Nilen ut som skapat flera kanjoner i platåerna vid dalen i mitten av landet. Den högsta punkten i landet är Ras Dejen på kring 4600 meter och ligger i den norra delen.

Överlag beskrivs klimatet som subtropiskt monsunklimat. Detta varierar dock kraftigt då det regnar betydligt mer i de sydvästra delarna. Högre upp i landet varierar klimatet med höjd över havet. Ökenområdena i nordöst räknas till några av de absolut varmaste platserna på jorden.

Man har generellt ett miljöproblem då man avverkat mycket skog. Tidigare återplanterades inga träd och man har därför fortfarande stora områden som drabbats av jorderosion. Totalt har Etiopien 31 helt inhemska däggdjur. Som exempel går att nämna den den afrikanska vildhunden som antas vara ett förhistoriskt djur som numera är utrotningshotat. Det finns mer än 800 olika arter av fåglar i landet där minst 20 är helt inhemska. Flertalet av dessa anses dock numera vara utrotningshotade.

Historia

Några av de absolut äldsta fynden av den moderna människan har hittats i Etiopien. Många menar att det var härifrån som människan senare tog sig vidare till Mellanöstern och resten av världen. Därav finns det en mycket rik historia kring Etiopien och utvecklingen av regionen. Det finns mycket texter och monument från minst 1000 år tillbaka i tiden varpå historian i sig är mycket väl dokumenterad.

I modern tid är Etiopien det enda land i Afrika som lyckades stå emot koloniala krafter från Europa under det sena 1800-talet. Många afrikanska nationer har beundrat detta och man kan därför se flera afrikanska flaggor som är inspirerade av den etiopiska.

Den mest inflytelserika ledaren i Etiopien var enligt många Haile Selassie I. Han var den siste kejsaren fram till 1974 då han störtades ersattes av den kommunistiska militärjuntan Derg. Kejsaren var främst erkänd inom Rastafari rörelsen på Jamaica. Haile Selassie ansågs under 1930-talet som en gudalik ledare som skulle leda världen mot evig fred, rättfärdighet och välstånd. Själva var han en etiopisk-ortodox kristen genom hela sitt liv. Fortfarande idag anses han av Rastafari rörelsen att vara en odödlig Messias och har en central roll för denna tro.

Politik

Etiopien är en federal republik där politiken avgörs i ett parlament. Man har en premiärminister som är regeringens överhuvud och en president som har federalt ansvar. Federala regler och lagar utformas av regering och parlament. Parlamentet består av ett överhus och ett underhus. Överhuset är en federal institution och underhuset är folkets valda representanter. Tanken är att detta system ska balansera makten och rättsväsendet ska vara helt skilt från den övriga makten. På detta sätt ska man kunna försäkra sig om att inga överträdelser sker på bekostnad av demokratin. Konstitutionen som den ser ut idag antogs 1994 och implementerades året därpå genom demokratiska val.

Denna typ av demokratiska system är vanligt även i västvärlden och anses fungera bra. Etiopiens demokrati har dock ifrågasatts av många andra länder under de senaste åren. Vid olika mätningar och bedömningar hamnar Etiopien numera snarare som en auktoritär regim. Detta beror främst på att den sittande regeringen kraftigt har försvagat oppositionspartier och försvårar den fria pressens arbetet. Man tillåter i realiteten ytterst lite kritik från media och det finns lite eller ingen opposition i nuläget till den sittande regeringen. Medborgare i Etiopien har i princip bara tillgång till statligt ägd media och får således mestadels av sin information därifrån. FN har flera gånger under de senaste åren påpekat att Etiopiens regering bryter mot överenskommelser angående mänskliga rättigheter. Liknande rapporter har kommit från Human Rights Watch.

Religion och Demografi

Landet består av en mängd olika folkgrupper och även olika religioner. Det är svårt att få en exakt siffra på vilka som sympatiserar med vilken religion men man uppskattar att minst 50% av befolkningen är kristna. Den största delen av dessa är etiopisk-ortodoxa men det finns även en hel del protestanter och en liten del katoliker. Mindre än 50% av befolkningen beräknas vara muslimer och även animister. Etiopien är det enda landet utanför Europa som anammat kristendomen utan tvång. Den allra störts folkgruppen i Etiopien är Oromo som står för en tredjedel av landets befolkning. Amhara är den näst största gruppen och beräknas vara mindre än en tredjedel av befolkningen. Det finns flertalet ”mindre” folkgrupper där man kan nämna Somali, Tigrayans och Sidama.

Kultur

Då Etiopien består av många olika folkslag finns det en mycket varierad kultur där seder och bruk är olika i olika delar av landet. Den vanligaste maträtten är dock olika typer av köttgrytor (wat). Dessa serveras direkt på ett bröd (injera) som är gjort av den inhemska grödan teff. Det är vanligt att all mat tas från samma fat och brödet används som den egna tallriken. Traditionell etiopisk mat innehåller inte gris eller skaldjur då detta är förbjudet enligt den ortodoxa tron och islam.

Det finns en mycket rik musikscen i Etiopien. Eftersom att det finns många olika folkgrupper har alla en speciell ton och stil så det finns mycket att upptäcka för den nyfikne. De största idrotterna i landet är fotboll och friidrott. Man har inte haft några större framgångar inom fotbollen internationellt under de senare åren men är världsledande inom friidrott och då främst på medel- och långdistanslöpning.
Etiopien

Populärast just nu (Topp 5)

 • 1. Flyg till Etiopien
 • 2. Sevärdheter i Etiopien
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Säkert att resa till Etiopien?

Lorem dipsum etc.

Behövs Vaccination?

lorlelele